• Zonnigdak 3
  • Zonnigdak 7
  • Zonnigdak 4
  • Zonnigdak 6
  • Zonnigdak 2
  • Zonnigdak 8
  • Zonnigdak 5
  • Zonnigdak 1

De overheid wil duurzame energie stimuleren en innovatie van duurzame technieken bevorderen. Doel is om in 2023 16% van de energie duurzaam op te wekken en daarmee de uitstoot van CO² te verminderen.  Daarom zijn er zowel door de rijksoverheid, provinciale overheid en gemeentes diverse subsidies verkrijgbaar.  Voor het overzicht maken  we onderscheid in particulieren en zakelijke stroomgebruikers: 

Particulieren: 

Salderen: Dit houdt in dat we de zelf opgewekte stroom mogen verrekenen met de stroom uit het elektriciteitsnet.  Een gemiddeld particulier betaalt ca. € 0,20 per kWh voor zijn stroom via het stroomnet.  Circa € 0,13 daarvan is energiebelasting en BTW.   Daarmee kun je concluderen dat de overheid elke particulier met zonnepanelen door de vrijstelling van energiebelasting en BTW eigenlijk een subsidie van 13 ct. geeft op zonnestroom. De salderingsregeling is in elk geval tot 2023 van kracht, daarna volgt een overgangsregeling waarin de regeling met 10% per jaar wordt afgebouwd.             

Gemeentelijke subsidie:  Sommige gemeentes hebben aanvullende regelingen,  zo heeft de gemeente Zoeterwoude een geldelijke bijdrage en de gemeente Alphen aan den Rijn een laag rentende duurzaamheidlening. Informeer daarvoor bij uw eigen gemeente, de subsidie mag dikwijls niet ‘gestapeld’ worden met ander subsidieregelingen, natuurlijk wel met salderen.  

Zakelijke gebruikers: 

Salderen:  Dit houdt in dat we de zelf opgewekte stroom mogen verrekenen met de stroom uit het elektriciteitsnet.  Bedrijven hebben over het algemeen een hoger verbruik dan particulieren en daarmee een lagere energiebelasting. Stel dat een bedrijf gemiddeld  € 0,15 per kWh (excl. BTW) voor zijn stroom betaald via het stroomnet.  Circa € 0,10 daarvan is energiebelasting.   De overheid geeft dit bedrijf met zonnepanelen door de vrijstelling van energiebelasting eigenlijk een subsidie van 10 ct. op zonnestroom.

EIA: De Energie Investeringsaftrek is een regeling waarbij een bedrijf een investering in de gehele zonnestroom installatie voor 45% in mindering op zijn winst mag brengen. Dit mag naast de gewone bedrijfsmatige aftrek van investeringskosten. EIA is mogelijk voor installaties vanaf 15 kw (ca 45 panelen) en tot een maximum van € 750 per kwp (SDE projecten zijn hiervan uitgezonderd)

KIA: De Kleinschaligheids Investeringsaftrek is een regeling waarbij u 28% van het investeringsbedrag, met een maximum van € 16.307,- in mindering op de winst mag brengen.

Dakversterking: De PZH heeft in de zomer van 2020 een subsidieregeling geopend voor daken die versterkt moeten worden voordat de zonnepanelen kunnen worden aangebracht. De bijdrage bedraagt ca. € 23,- per paneel.

SDE++:  Dit is een aantrekkelijke regeling voor grootverbruikers met een aansluiting groter dan 3 x80 Amp. De afgelopen jaren is er miljarden voor allerlei vormen van duurzame energie uitgetrokken. In het voorjaar en najaar is er de mogelijkheid voor inschrijving. Zonnigdak.nl kan deze aanvraag gratis voor u verzorgen. Meer info over deze regeling kunt u vinden op de website van RVO, zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

Best een beetje trots

Steeds blauwer...

Referenties

Vraag en antwoord

Subsidies

Contact

T 071-3419166
M Ben 06-53686148
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M Jeroen 06-22729447
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M Leo 06-53419949
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volg ons

Locatie

Rijndijk 99A

2394 AE Hazerswoude-Rijndijk